identifikační číslo občana

Rodné Číslo

Vše, co potřebujete vědět o rodném čísle: Klíč k vašemu bydlení

Co je rodné číslo a jak je strukturováno? Rodné číslo je unikátní identifikační číslo, které slouží k identifikaci občanů v České republice. Skládá se ze dvou šestimístných čísel oddělených lomítkem. První šestice čísel udává datum narození ve formátu RRMMDD, kde RR značí rok narození, MM měsíc a DD den....