aktiva a pasiva

Aktiva A Pasiva

Rozumíte svým financím? Porozumějte aktivům a pasivům!

Definice aktiv a pasiv Aktiva představují majetek a další ekonomické zdroje, které firma vlastní a od kterých očekává budoucí ekonomický prospěch. Jinými slovy, aktiva jsou to, co firmě vydělává peníze. Mezi aktiva patří například: Dlouhodobý majetek: budovy, stroje, zařízení, pozemky Zásoby: materiál,...