účtová osnova

Účtová Osnova

Finanční přehlednost s účtovou osnovou

Co je to účetní osnova Účetní osnova je systematicky uspořádaný seznam syntetických a analytických účtů, které firma používá k zaznamenávání účetních případů. Představte si ji jako obsah knihy, kde každá kapitola a podkapitola představuje jiný typ účtu. Účetní osnova je klíčová pro vedení účetnictví,...