sběrný dvůr v pardubicích

Sběrný Dvůr Pardubice

Sběrný dvůr v Pardubicích: Praktické tipy pro efektivní třídění odpadů

Co je sběrný dvůr a jak funguje? Sběrný dvůr v Pardubicích je zařízení, kam mohou občané odevzdat různé druhy odpadů, které nelze likvidovat běžným způsobem. Tímto způsobem se podporuje recyklace a šetrné nakládání s životním prostředím. Sběrný dvůr funguje jako místo, kde lze třídit a oddělit odpady na...