obec účtuje

Obec Účtuje

Finance: Obec účtuje: Jak na transparentní a efektivní finance?

Rozpočet obce Obecní rozpočet je finanční plán obce na daný rok. Obsahuje příjmy a výdaje, které obec plánuje v daném roce realizovat. Příjmy obce pocházejí z daní, poplatků, dotací a dalších zdrojů. Výdaje obce zahrnují například náklady na chod úřadu, údržbu veřejných prostranství, kulturu, školství a...