částka slovy

Částka Slovy

Částka slovy: Kdy a proč ji potřebujete ve financích?

Kdy částku slovy? Částku slovy obvykle píšeme na úředních a obchodních dokumentech, jako jsou faktury, smlouvy nebo směnky. Je to záruka proti případným podvodům a nedorozuměním, protože z rukou psaný text se hůře falšuje než číslice. Navíc slovní vyjádření částky slouží jako kontrolní mechanismus – pokud se...