Bohemia Faktoring: Rychlé peníze pro váš byznys

Bohemia Faktoring

Faktoring v kostce

Faktoring je finanční nástroj, který umožňuje firmám získat okamžitou hotovost prodejem svých faktur (pohledávek) factoringové společnosti. Jinými slovy, faktoring umožňuje podnikům proměnit své faktury s odloženou splatností na okamžitou hotovost. To je obzvláště užitečné pro firmy, které potřebují rychle získat finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů, investic nebo neočekávaných výdajů.

Existují dva hlavní typy faktoringu: regresní a neregresní. U regresního faktoringu nese riziko nezaplacení faktury původní věřitel, zatímco u neregresního faktoringu přebírá toto riziko factoringová společnost. Faktoringové společnosti si za své služby účtují poplatek, který se obvykle pohybuje v rozmezí 1–5 % z hodnoty faktury.

Faktoring je flexibilní nástroj, který může být šitý na míru potřebám různých podniků.

Typy faktoringu v Česku

V České republice se nejčastěji setkáváme s těmito typy faktoringu:

Regresní faktoring: Dodavatel v tomto případě nese riziko nezaplacení faktury odběratelem. Faktoringová společnost sice poskytne finanční prostředky ihned, ale pokud odběratel nezaplatí, bude je vymáhat zpět od dodavatele.

Bezregresní faktoring: Riziko nezaplacení faktury přebírá faktoringová společnost. Dodavatel tak má jistotu, že své peníze dostane, i když odběratel nezaplatí. Tento typ faktoringu je pro dodavatele bezpečnější, ale také obvykle dražší.

Vnitřní faktoring: Jedná se o faktoring mezi společnostmi v rámci jednoho holdingu.

Exportní a importní faktoring: Tyto typy faktoringu se využívají při financování zahraničního obchodu.

Otevřený a skrytý faktoring: Rozdíl spočívá v tom, zda je odběratel o faktoringu informován.

Kromě výše uvedených typů existují i další specializované formy faktoringu, jako je například faktoring pro malé a střední podniky nebo faktoring pro stavební firmy.

Výhody faktoringových služeb

Faktoringové služby se stávají stále populárnější volbou pro firmy všech velikostí, které chtějí zlepšit cash flow a zefektivnit finanční procesy. Mezi hlavní benefity faktoringu patří okamžitý příjem finančních prostředků za faktury s odloženou splatností, čímž se eliminuje riziko nezaplacení ze strany odběratele. To firmám poskytuje stabilitu a předvídatelnost cash flow, což je klíčové pro investice, rozvoj a plynulý chod. Faktoringové společnosti navíc často zajišťují i administrativní služby spojené s fakturací a vymáháním pohledávek, čímž šetří čas a náklady firem. Díky faktoringu se tak firmy mohou soustředit na své podnikání a rozvoj, aniž by je brzdily starosti s financemi.

Nevýhody a rizika faktoringu

Faktoring sice nabízí mnoho výhod, ale je důležité si uvědomit i jeho nevýhody a rizika. Jedním z nich jsou poplatky spojené s faktoringem, které mohou být poměrně vysoké a snižovat tak celkový zisk. Další nevýhodou může být závislost na faktoringové společnosti, která získává kontrolu nad vašimi pohledávkami. To může být problematické v případě sporu s klientem, kdy faktoringová společnost může postupovat agresivněji při vymáhání dluhu.

Faktoring také nemusí být vhodný pro všechny typy podnikání. Například firmy s nízkými maržemi nebo s dlouhou dobou splatnosti faktur by mohly zjistit, že faktoring pro ně není finančně výhodný. Před rozhodnutím o faktoringu je proto nezbytné pečlivě zvážit všechna pro a proti a poradit se s finančním poradcem.

Jak vybrat faktoringovou společnost

Faktoringová společnost může být vaším silným partnerem, ale výběr té správné vyžaduje důkladné zvážení. Zaměřte se na několik klíčových faktorů. Prvním je reputace a zkušenosti. Prověřte si historii společnosti, reference od klientů a jejich pozici na trhu. Nabídka služeb je dalším důležitým aspektem. Ujistěte se, že společnost nabízí typ faktoringu, který potřebujete (tuzemský, zahraniční, s regresí, bez regrese) a další doplňkové služby. Cena je samozřejmě důležitá, ale ne jediná rozhodující. Porovnejte nejen poplatky za faktoring, ale i další náklady, jako jsou úroky, poplatky za správu a další. Rychlost a flexibilita jsou klíčové pro plynulý chod vašeho podnikání. Zjistěte si, jak rychle společnost zpracovává faktury a vyplácí finanční prostředky. Zákaznický servis by měl být na vysoké úrovni. Ověřte si dostupnost a vstřícnost kontaktních osob a podporu, kterou společnost poskytuje. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá, a porovnat nabídky od více společností.

Cena faktoringu a poplatky

Faktoring obvykle není zadarmo a jeho cena se liší podle faktoringové společnosti a typu faktoringu. Existují dva hlavní typy poplatků: faktoringový poplatek a úrok z profinancované částky. Faktoringový poplatek je jednorázový poplatek vypočítaný jako procento z celkové faktury. Úrok z profinancované částky se účtuje za dobu, po kterou faktoringová společnost financuje vaši fakturu.

Kromě těchto dvou hlavních poplatků mohou existovat i další poplatky, jako jsou poplatky za správu, poplatky za zúčtování nebo poplatky za prodloužení splatnosti. Před podpisem smlouvy s faktoringovou společností je důležité pečlivě si prostudovat všechny podmínky a poplatky.

Nebojte se zeptat na cokoli, čemu nerozumíte. Je důležité si uvědomit, že faktoring není vhodný pro každého.

Faktoring pro malé a střední firmy

Faktoring se stává stále populárnějším finančním nástrojem i pro malé a střední firmy v České republice. Proč? Protože jim pomáhá řešit jeden z nejpalčivějších problémů – zpožděné platby od odběratelů. Faktoringová společnost od vás odkoupí vaše faktury a vy tak máte peníze na účtu ihned. Nemusíte se stresovat s upomínáním a vymáháním plateb, o to se postará faktoringová společnost. Díky faktoringu získáte stabilnější cash flow, což vám umožní lépe plánovat a rozvíjet vaše podnikání. Navíc se zbavíte rizika nezaplacení faktury ze strany odběratele. Faktoring je flexibilní služba, kterou si můžete přizpůsobit svým potřebám.

Trendy ve faktoringu v ČR

Faktoring v České republice v posledních letech zaznamenává stabilní růst. Firmy čím dál více oceňují jeho výhody, zejména pak zrychlení cash flow a snížení administrativní zátěže. Roste zájem o online platformy, které celý proces zjednodušují a zrychlují. Trendem je také specializace faktoringových společností na konkrétní odvětví a nabídka služeb šitých na míru specifickým potřebám klientů. Stále větší popularitu si získává i reverzní faktoring, který pomáhá dodavatelům velkých firem s financováním jejich pohledávek.

Publikováno: 11. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Jindřich Nováček

Tagy: bohemia faktoring | faktoringová společnost